چيلرجذبي تک اثره با تغذیه بخار و آب داغ ابارا مدل 16JH

چيلرجذبي تک اثره با تغذیه بخار و آب داغ ابارا مدل 16JH

 • فروشنده: سامانه رادمن
 • برند: ابارا
 • واحد: دستگاه
 • توضیحات محصول: جهت دریافت قیمت یا شماره 88547311 تماس بگیرید.

  چيلرجذبي تک اثره با تغذیه بخار و آب داغ ابارا مدل 16JH چيلرهاي جذبي تك اثره ابارا چيلرهاي جذبي تك اثره در سه نوع بخار، آب داغ و آب گرم توليد مي شوند و داراي سيستم كنترل رله اي- مكانيكي با ضريب عملكرد 7/ 0 تا 75 / 0 و يك ژنراتورمي باشند. در صنايعي كه بخار مصرف مي نمايند انرژي بخار پس از مصرف كم شده و به آب گرم تبديل مي شود، كه مي توان از آن جهت توليد از بازيافت انرژي موجود در آب گرم (حاصل از پروسه توليد) انرژي مورد نياز چيلر جذبي تأمين مي گردد.

   ظرفیت های 100 الی 240 تن برودتی
   مدل
   16JH  010  012  014  016  018  021  024
   دمای آب سرد
   ºC  6  7  6  7  6 7
   6  7  6 7
   6  7  6  7
   ظرفیت خنک کننده
  USRt 
   85  95  100  110  120  130   135 150  150 165  180  195  205  225
  {KW}
   299 334  352 387  422  457  475  527  527  580  633  686  721  791
   آب سرد
   سرعت جریان
  m3/min
   0.86  0.96  1.01  1.11  1.21  1.31  1.36  1.51  1.51  1.66  1.81  1.97  2.07  2.27
   افت فشار


   mAq  5.5  7.0  6.0  7.0 6.0  7.0  7.5  9.0  7.0  8.0  7.0  8.5  7.5  8.5
  {kPa}
   54  69  59  69  59  69  74   88 69 78  69  83  74  83
  اندازه اتصال لوله
   A (mm) s  100  -  -  125  -  -  150
   No. of pass   -  4  -  -  3  -  -  -
   آب خنک کننده
   سرعت جریان
   m3/min  1.47  1.71  2.02  2.33  2.56  3.02  3.49
   افت فشار
   mAq   9.0  9.5   10.0   8.5   8.0  8.5  8.0
   {kPa}   88
   93   98   83  78   83  78
   اندازه اتصال لوله
   A (mm) s  125  -  -  150  -  -  200
   No. of pass  Abs  -  4  -  -  3  -  -  -
   Cond
   -  2  -  -  1  -  -  -
   بخار  مزان مصرف
   kg/h  685  740  805  860  965  1020  1090  1170  1210  1290  1450 1520
   1650  1760
   بخار اندازه اتصال لوله
  A (mm) s
   80  -  - 100  -  -  150
   تخلیه لوله اندازه اتصال
  A (mm) s
   32  -  -  -  -  -  40
   برق  منبع قدرت
   V  200/220  -  -  -  -  -  -
   Refrigerant pump KW
   0.4  -  -  -  -  -  0.75
   Solution pump
   KW  1.5  -  -  -  -  -  -
   ظرفیت قدرت
   KVA  7.5  - -
  -
  -
  -
  8
    ظرفیت های 280 الی 570 تن برودتی
   مدل
   16JH 028
  032
  036
  041
  0470
  054
   057
   آب سرد موقت 
  ºC
   6 7
  6
  7
  6
  7
  6
  7
  6 7
  6
  7
  6
  7
   ظرفیت خنک کننده
    USRt
   235  260  270  295  310  340  345  380  395  435 445  490  490
   {kw}  826  826  914  950  1037  1090  1196  1213  1336  1389  1530  1565  1723  1899
   آب سرد
   سرعت جریان
   m3/min  237  2.62  2.72  2.97  3.12  3.43  3.48  3.83  3.98  4.38  4.49  4.94  4.94  5.44
   افت فشار
   mAq  7.5  9.0 5.5  6.5  5.5  6.5  5.0  6.0  5.5 6.5  5.5  6.5  12.0 14.0
   {kPa}  74  88  54  64  54  64 49  59 54  64  54  64  118 137
   اندازه اتصال لوله
   A (mm) s  150  -  -  200  -  -  -
   No. of pass
   -  3  2  -  -  -  -  -
   آب خنک کننده
   سرعت جریان
   m3/min  4.03  4.57  5.27  5.89  6.74  7.60  8.37
   افت فشار
   mAq  8.5   7.0   7.5  6.5   7.0  7.0  15.0
   {kPa}  83  69  74   64  69  69   147
   اندازه اتصال لوله
  A (mm) s
   200  -  -  250  -  -  -
   No. of pas  Abs  -  3  2  -  -  -  -  -
   Cond  -  1  -  -  -  -  -  -
   بخار  میزان مصرف
   kg/h  1890  2030  2170  2300  2500  2650  2780  2960  3180  3390  3580  3820  3940  4210
   بخار اندازه اتصال لوله
   A (mm) s  150  -  -  -  -  -  200
  اندازه اتصال لوله تخلیه  A (mm) s  40  50 -
   -  -  -  80
   برق  منبع قدرت
   V  200/220  -  -  -  -  -  -
   refrigerant pump  KW  0.75  -  -  -  -  -  1.5
   Solution pump  KW  1.5  3.7  -  -  -  -  -
   ظرفیت قدرت
  KVA
   8  12  -  -  -  -  14
     ظرفیت های 280 الی 570 تن برودتی
   مدل
   118  106  094  088  080  073  065
   دمای آب سرد  7  6  7  6  7  6  7  6  7  6  7  6  7  6
   ظرفیت خنک کننده  1020  974  920  879  820  783  750  716  740 670 675
   610  600  540  
   3587  3425 3235
  3091
   2883  2753  2637  2518  2602  2356  2373 2145
  2110
   1899  
   آب سرد
   سرعت جریان
   10.28  9.82  9.27  8.86  8.27  7.89  7.56  7.22  7.46  6.75  6.80  6.15  6.05  5.44
   افت فشار
   12.5  11.5  12.5  11.5  12.5  11.5  12.5  11.5 14.5
   12.0  14.5  12.0  14.0  12.0  
   123 113
   123 113
   123  113 123
   113  142 118  142  118  137 118  
   اندازه اتصال لوله
  - -
  -  250  -  -  200
   No.of pass  -  -  -  -  -  -  2
   آب خنک کننده
   سرعت جریان
   13.6  12.26  10.93  10.00  11.47  10.46  9.30
   افت فشار  10.0  10.0  10.0 10.0 15.0 15.0  15.0  
   98  98 98  98
  147
   147
  147
   
   اندازه اتصال لوله  -  -  -  300  -  -  250
   No.of pass  Abs -
  -
  -
  -
  -
  -
  2  
   Cond  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1  
   بخار  میزان مصرف  8060  7900  7270  7130  6480  6350  5930  5810  5770  5390  5270  4910  4680  4350
   بخار اندازه اتصال لوله  -  -  -  250  -  -  200
   اندازه اتصال لوله تخلیه -  -  -  -  -  -  80
   برق  منبع قدرت  -  -  -  -  -  -  200/220
   refrigerant pump  -  -  -  -  -  -  1.5
   Solution pump  -  -  -  -  -  3.7x2  3.7
   ظرفیت قدرت  -  -  -  -  -  22  14
       ظرفیت های 280 الی 570 تن برودتی
   مدل
   159  129  106  088  159  141  129
   دمای آب سرد  7  6  7  6  7  6  7  6  7  6  7  6  7  6
  ظرفیت خنک کننده 1460
  1395
   1190  1137  975  932  800  764 1380
   1318 1225
   1170  1125 1075
   
  5135
   4906  4185  3998  3429 3277
   2813  2666  4853  4634  4308 4114
   3956  3780  

  آب سرد
   سرعت جریان  14.72  14.06  12.00  11.46  9.83  9.39  8.06  7.70  13.91  13.29  12.35  11.79  11.34  10.84
   افت فشار  14.0  12.5  14.0  12.5  14.0  12.5  14.0  12.5  12.5  11.5  12.5  11.5  12.5 11.5
   
  137  123  137  123  137  123  137 123
   123  113  123 113 123
  113  
   اندازه اتصال لوله  300  -  -  250  -  300  250
  No.of pass  -  -  -  -  -  -  2
   آب خنک کننده  سرعت جریان  22.63  18.45  15.11  12.4  18.63  16.5  15.0
   افت فشار    15.0  15.0  15.0  15.0  10.0 10.0
   10.0  
     147  147  147  147  98  98  98  
   اندازه اتصال لوله  350  -  -  300  -  350  3000
   No.of pass  Abs - - -  -
  - - 2  
   Cond - - - - - - 1  
   بخار  میزان مصرف  11390  11210   9280
   9140  7610  7490  6240  6140  10900  10700  9680  9490  8890  8720
   بخار اندازه اتصال لوله  -  -  -  -  -  -  250
   اندازه اتصال لوله تخلیه  -  -  -  -  -  -  80
   برق
   منبع قدرت
   -  -  -  -  -  -  200/220
   refrigerant pump  -  -  -  -  -  -  1.5
   Solution pump  -  -  -  -  -  -  3.7X2
   ظرفیت قدرت  -  -  -  -  -  -  22
دانلود کاتالوگ مقایسه کالا پسندیدم(0)
چيلرجذبي تک اثره با تغذیه بخار و آب داغ ابارا مدل 16JH
 • قیمت در بازار: 0 ریال
 • قیمت در سایت: ۰۰ ریال

اطلاعات فروشنده

  سامانه رادمن

گالری تصویر محصول

فرم ارسال نظر

نظر خود را در مورد این محصول بیان نمایید.

*نام و نام خانوادگی:
*پست الکترونیک:
*نظر شما :
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید:

محصولات مرتبط

ورود اعضا

* پست الکترونیک(نام کاربری):
* کلمه عبور:

جدیدترین محصولات

تالار گفتگو